Kto sme

Ateliér "ateliér hipík" vznikol v roku 2009 a ako spoločnosť s ručeným obmedzením funguje od roku 2013. Činnosť ateliéru je zameraná na moderné architektonické stvárnenie stavieb rôzneho druhu - od interiérov cez bytové stavby až po obchodné, priemyselné, športové a kultúrne objekty.

Čo robíme

Stavby

Do navrhovania a projektovania stavieb vkladáme neštandardné architektonické riešenie, čím sa snažíme odlíšiť od iných ateliérov.

Interiér

Riešenie interiérov vám vieme zabezpečiť aj s dodávkou atypického nábytku a realizáciou interiéru na kľúč.

Kompletné projekty

Ako firma s dlhoročnou praxou zabezpečujeme komplexné riešenia projektovej dokumentácie vo všetkých potrebných legislatívnych stupňoch, vrátane projektov jednotlivých profesií: elektroinštalácia, zdravotechnika, ústredné kúrenie, plynoinštalácia, statika, požiarna ochrana, rozpočet a výkaz výmer, spevnené plochy, sadové úpravy, vzduchotechnika, MaR, EPS, SHZ

Ekológia

Naše stavby chceme pre svojích klientov riešiť v nízkoenergetickom až pasívnom štandarde. V prípade záujmu zabezpečujeme návrh obnoviteľných zdrojov energie ako tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely, atď.

Plný servis

Naše služby začínajú od architektonickej štúdie či investičného zámeru cez projekt pre územné a stavebné povolenie až po realizačný projekt s indviduálnym prístupom ku každému klientovi. Naše služby týmto nekončia a pokračujú vybavením územného či stavebného povolenia. Samozrejmosťou je realizácia stavby v rôznych rozsahoch vyhotovenia s autorským dozorom.

Náš tím

Ing. Hipík

Marcel

autorizovaný stavebný inžinier

konateľ spoločnosti

Ing. Špániková

Monika

stavebný inžinier

Ing. Drozda

Ľuboš

stavebný inžinier

Ing. Šimurková

Lucia

stavebný inžinier